nedir?

Çağdaş sanat ve kültürün üretim ve sunumunda çalışan halka sanat projesi sürdürülebilirliğini kendisi sağlayan bir sanat inisiyatifidir. 

Sanat, toplum, çevre ve eğitim odaklı araştırma, üretim, sergileme ve paylaşımda bulunan  uluslararası bir merkez olarak, kültür alanında çalışmalar yapan üç kadın arkadaş, İpek Çankaya, Sezgi Abalı ve Ayşe Kâya tarafından Mayıs 2011’de Kadıköy, İstanbul'da başlatılmıştır. 
 
Çok yönlü ve çeşitli sanatsal görüşlere açık, disiplinlerarası işbirliklerini destekleyen, şiirsel ve oldukça kişisel işlerin yanı sıra toplumsal ve kültürel temaları besleyen bir platformdur. 
 
Türkiye çağdaş sanat alanının büyük kurumlar ve kapsamlı sponsorluklardan oluşan genel yapısı içinde, halka sanat projesi kurumsal sponsorluğa dayanmadan, ancak amatör bir uğraş olarak değil, profesyonel bir yapı olarak varlığını sürdürür. Bu bağlamda, herşeyden çok tutku ile sürdürülen ve "örnek oluşturarak öğretmeyi" temel edinen bir kültür kurumudur.   
 
Kuruluşundan beri halka'da kadınların varlığı önemli yer tutar. Bu durum cinsiyet temelli bir ısrardan değil, yaşamın doğal akışı içinde başlayan arkadaşlık ve paylaşımlardan ortaya çıkmıştır. Ayşe Kâya (2011), Zeynep Çelebi (2012-2013), Cansu Attal (2013-2016) ve Sezgi Abalı (2011-2016) yılları arasında, halka sanat projesi'ne ortak olmuşlardır. Aktif kadrosu güncellenmeye ve halka'ya gönül verenlerin bağlanma biçimleri zaman içinde şekil değiştirmeye devam eder.
 
halka sanat projesi, sanat/sanat yönetimi alanlarında eğitim almakta olan gençlere staj ve sanatçı asistanlığı, sanat yönetimi eğitimini tamamladıktan sonra çatısı altında çalışan genç profesyonellere ise galeri yönetimi, küratörlük, proje geliştirme, iletişim ve networking gibi konularda teorik bilgilerini pratiğe geçirip geliştirmek için bir labaratuvar görevi yapar. Bununla birlikte, kendi özgün sesini yıllardır koruyan deneyimli sanatçılarla yakın diyalogda olmayı her dönem geliştirerek sürdürür.

nerede yapar?

halka sanat projesi

Caferağa Mh. Dr. Esat Işık Cad. Ruşenağa Sok. No:8 Moda Kadıköy 34710 İstanbul

halka takımları

2011'de başlayan macerasında halka sanat projesi fotoğraflara sığan/sığmayan direktör, koordinatör, takım üyesi ve stajyerleriyle büyüdü ve büyüttü. Dinamik yolculuğu sürüyor.  

ne yapar?

1.Uluslararası Konuk Sanatçı (Rezidans) Programı

Konuk Sanatçı Programı, halka sanat projesi’nin kendisine gelen başvuruların değerlendirilmesi sonucu seçilen sanatçı, küratör, yazar, araştırmacı ve teorisyenleri kendi mekanında 3 hafta ile 3 ay arasında değişen süreler için konuk etmesiyle başlar. Programın amacı farklı disiplin ve kültürlerden gelen katılımcılara, yaratıcı süreçlerinde ihtiyaç duyacakları zamansal ve mekânsal boşluğu sağlayarak, düş(ün)sel açılımlarda bulunabilmeleri adına bir izolasyon ve konsantrasyon merkezi olmaktır.

Program, konuk katılımcılarının yerel kültür sanat aktörleriyle iletişime geçmelerine, fikir paylaşımında bulunmalarına, ortak proje oluşturmalarını destekler. halka ekibi, rezidans süresince gerçekleştirilen projelerin başından sonuna kadar sanatçı asistanlığından, küratöryel desteğe, tanıtım ve duyuru hazırlanmasından etkinliklere ev sahipliği yapmaya kadar her noktada çalışır. halka sanat projesi  uluslararası rezidans ağlarından bazılarının üyesidir.

Program bir kültür ithali olmanın ötesine geçerek , yerel ile uluslararasını yeni paylaşım ve ortaklıklarda buluşturmayı hedefler. Programa katılan sanatçı ve teorisyenlerle sergiler düzenlenir, halka açık sanat konuşmaları, sanatçı buluşmaları, seminerler, söyleşiler, atölyeler ve gösterimler gerçekleştirilir. 

2.Sergi

halka sanat projesi farklı birikim ve önceliklerden gelen sanatsal çok sesliliğe yer verir. İş üretme ve sergileme olanaklarının çoğaltılmasına değer verir. Popülizme kaçmayan, estetik ve eleştirel düşünceyi içinde barındıran, özgün, şiirsel ve denenmişin dışında yollar keşfetmeyi kendine amaç edinen sanatçılarla bir araya gelmeye önem verir.

halka sanat projesi kendini bir otorite merkezi olarak görmez, düşünsel ve eylemsel açılımlara aracılık etme ve kolaylaştırıcı olma rolünü benimsemeyi tercih eder. Birlikte çalıştığı sanatçılarla projeler üretir, onların projelerinin gerçekleştirilmesi için yeni işbirlikleri yaratmaya çalışır; fiziksel, mekansal, maddi vb. kaynak desteği sağlamak için çalışmalar yapar.

halka sanat projesi Yeni sergi fikirlerine açıktır. Halkaların karşılıklı anlayış ve paylaşım yoluyla büyüyeceğine ve etki alanını genişleteceğine inanır.

3.Etkinlik

halka sanat projesi'nde etkinlikler, bireyleri bir araya getiren, ortaklaşalığa, değişime ve beraber öğrenmeye açık, dinamik toplantılardır. Didaktik eğitim anlayışından uzak durup, açık düşünceyi, deneyimi, ifade özgürlüğünü ve çeşitliliği geliştirmeyi hedefleyen, zihin açıcı paylaşımları tercih eder. Sosyal dayanışmayı ve sürdürülebilir yaşam etiklerinı desteklemek ve katkıda bulunmak için çalışır. 

Kültürel ve sanatsa içerikli farklı atölye, söyleşi, gösterim ve buluşmalara ev sahipliği yapmasının amacı, yerel ve uluslararası kitlelerce seslendirilen farklı fikir, içerik ve konuları görünür kılmak, paylaşıma açmak ve deneyimleri günlük yaşama katmaktır. Bunları yaparken her türlü iddialı, otoriter ve büyük söylemden kaçınır.

halka sanat projesi mekanında gerçekleştirilebilecek etkinlik önerilerine açıktır.

Kim ne yapar?

Dr. İpek Çankaya (Direktör) // İş Tanımı: Stratejik Planlama, Eğitim ve Süpervizyon  // email: halka.artproject@gmail.com 

Bahar Güneş (Koordinatör) // İş Tanımı: Galeri Yönetimi, Lojistik ve Genel Koordinasyon // email: bahargunes84@gmail.com

Sevda Bad (Takım Üyesi)  // İş Tanımı: Sanat Yönetimi, Sanatçı ve İletişim Asistanlığı // email: sevdabadd@gmail.com

halka dostları

halka'nın yakın çevresinden dostları, 2014'te çağdaş sanatın ve kültürün yaygınlaşması ve çeşitlenerek yaşamla ile buluşturulması amacıyla Halka Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği kurmuştur. Dernek, halka sanat projesi grubundan bağımsız bir yapıdır; destek vermek isteyen herkese açıktır. Siz de halka dostlarından olmak isterseniz, bağışlarınızı yeniden sanata döndürmeye hazırız. 

Hesap No: Garanti Bankası Moda Şubesi 124 - 6298026 // Hesap Adı: Halka Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği // Açıklama: BAĞIŞ