nedir?

halka sanat projesi, çağdaş sanat ve kültürün üretim, söylem ve sunumunda çalışan, kurumsal sponsorluğa dayanmadan kurulmuş olan ve sürdürülebilirliğini kendisi sağlayan bir sanat inisiyatifidir. 

Araştırma, üretim, sergileme ve paylaşım odaklı, uluslararası bir merkez olarak, kültür endüstrisinin çeşitli alanlarında aktif iki kadın, İpek Çankaya ve Sezgi Abalı tarafından Mayıs 2011’de başlatılmıştır.

Çok yönlü ve çeşitli sanatsal görüşlere açık, disiplinlerarası işbirliklerini destekleyen, şiirsel ve oldukça kişisel işlerin yanı sıra toplumsal ve kültürel temaları ve sürdürülebilirliği besleyen bir buluşma noktasıdır. Birbirinden ayrı halkalar olarak düşünülebilecek olan kültürel yaşamın çeşitli öğelerini bir süzgeçten geçirerek bir araya getirmeye, buluşturmaya, geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Yerel ve uluslararası işbirliklerine inanır. Bir sergi ve etkinlik mekânı, uluslararası sanatçı rezidans (konuk sanatçı) programı yürütür; yayın yapar; atölye ve buluşmalar gerçekleştirir. 

halka kuruluşundan beri kadınlar tarafından büyütülmüş ve geliştirilmiştir. Bu tercih cinsiyetçi bir ısrardan değil, yaşamın doğal akışı içinde gelişen dostluk ve paylaşma duygusundan, kendiliğinden ortaya çıkmıştır. İki kurucusu dışında, Ayşe Kâya - 2011, Zeynep Çelebi - 2012-2013 ve Cansu Attal - 2013-2016 yılları arasında, halka sanat projesi'nin ortağı ve yöneticisi olmuştur.

 

Halka Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği

Her türlü sanat faaliyetinin, bağımsız sanat girişimlerinin ve gençlerin sanat alanlarında etkinliklerin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, bunların paylaşımı, desteklenmesi, çağdaş sanat ve kültürün yaygınlaşması, gündelik yaşamla ile buluşturulması ve her sosyal ve ekonomik kesimden inşalarının sanata erişilebilirliğini arttırılması amacıyla 2014 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

halka sanat projesi'nin vizyonu doğrultusunda, Halka Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği, kültürü geniş anlamıyla ele alır. O yüzden, sanat faaliyetleriyle sınırlı kalmamak üzere yaşanabilir sosyal çevre, permakültür, ekoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında araştırma, eğitim ve yaygınlaştırıcı diğer faaliyetler yolu ile bu alanların uygulaması, bilinirliğinin attırılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak derneğin kuruluş amaçları arasındadır.

Dernek merkezi İstanbul, Moda'da bululnan halka sanat/ galeri'dir; şubesi yoktur. 

Halka Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği çalışma alanı içinde olan konularda araştırma yapar, eğitim, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenler; yayın yapar; bağış ve yardım kabul eder; ayni ve nakdi destek fonlarına başvurur; yurt içi ve yurt dışında ortak projeler gerçekleştirir.

nerede yapar?

halka sanat/ rezidans

Dr. Esat Işık Cad. Ruşen Ağa Sok. No:8 Moda Kadıköy

halka sanat/ galeri

1 Ağustos 2013'ten itibaren, ayrı bir mekan olarak, Bademaltı Sok. No:24/1 Moda Kadıköy'de

halka dostları

Herkesin dostlara ihtiyacı vardır. Siz de halka dostu olup Halka Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'ne destek vermek isterseniz, bize haber verin!

directors@halkaartproject.net

ne yapar?

1.Uluslararası Sanatçı Rezidans Programı

Rezidans Programı, halka sanat projesi’nin kendisine gelen başvuruların değerlendirilmesi sonucu seçilen sanatçı, küratör, yazar ve teorisyenleri kendi mekanında 2 hafta ile 3 ay arasında değişen süreler için konuk etmesiyle başlar. Programın amacı farklı disiplin ve kültürlerden gelen katılımcılara, yaratıcı süreçlerinde ihtiyaç duyacakları zamansal ve mekânsal boşluğu sağlayarak, düş(ün)sel açılımlarda bulunabilmeleri adına bir izolasyon ve konsantrasyon merkezi olmaktır.

Program, konuk katılımcılarının yerel kültür sanat aktörleriyle iletişime geçmelerine, fikir paylaşımında bulunmalarına, ortak proje oluşturmalarına destek olur. Uluslararası proje ve işbirliklerine zemin sağlar. halka sanat projesi bu bağlamda, uluslararası rezidans ağlarından bazılarının üyesidir ve sanatçı dolaşımını destekler.

Rezidans programı bir kültür ithali olmanın ötesine geçerek , yerel ile uluslararasını yeni paylaşım ve ortaklıklarda buluşturmayı hedefler. Programa katılan sanatçı ve teorisyenlerle sergiler düzenler, halka açık sanat konuşmaları, sanatçı buluşmaları, seminerler, söyleşiler, atölyeler ve gösterimler gerçekleştirir. 

2.Sergi

halka sanat projesi yaratıcılığına inandığı sanatçıları destekler, farklı platformlarda temsil eder. Popülizme kaçmayan, estetik ve eleştirel düşünceyi içinde barındıran, özgün ve denenmişin dışında yollar keşfetmeyi kendine amaç edinen sanatçılarla bir araya gelmeye önem verir.

halka sanat projesi kendini bir otorite merkezi olarak görmez, düşünsel ve eylemsel açılımlara aracılık etme ve kolaylaştırıcı olma rolünü benimsemeyi tercih eder. Birlikte çalıştığı sanatçılarla projeler üretir, onların projelerinin gerçekleştirilmesi için yeni işbirlikleri yaratmaya çalışır; fiziksel, mekansal, maddi vb. kaynak desteği sağlamak için çalışmalar yapar.

halka sanat projesi gençlerin, kadınların ve eşit temsil şansı bulamayanların kendilerini gösterme, iş üretme ve sergileme olanaklarının çoğaltılmasına değer verir. Yeni sergi fikirlerine açıktır ve bu halkaların karşılıklı anlayış ve paylaşım yoluyla büyüyeceğine ve etki alanını genişleteceğine inanır.

3.Etkinlik

halka sanat projesi'nde etkinlikler, bireyleri bir araya getiren, ortaklaşalığa, değişime ve beraber öğrenmeye açık, dinamik toplantılardır. Didaktik eğitim anlayışından uzak durup, açık düşünceyi, deneyimi, ifade özgürlüğünü ve çeşitliliği geliştirmeyi hedefleyen, zihin açıcı paylaşımları tercih eder. Sosyal dayanışmayı ve sürdürülebilir yaşam etiklerinı desteklemek ve katkıda bulunmak için çalışır. 

Kültürel ve sanatsa içerikli farklı atölye, söyleşi, gösterim ve buluşmalara ev sahipliği yapmasının amacı, yerel ve uluslararası kitlelerce seslendirilen farklı fikir, içerik ve konuları görünür kılmak, paylaşıma açmak ve deneyimleri günlük yaşama katmaktır. Bunları yaparken her türlü iddialı, otoriter ve büyük söylemden kaçınır.

halka sanat projesi mekanında gerçekleştirilebilecek etkinlik önerilerine açıktır.

kim yapar?

ipek çankaya
kurucu ortak
sezgi abalı attal
kurucu ortak
bahar güneş
koordinatör - sanat yönetimi lojistik
başak deniz çimen
takım üyesi - proje geliştirme
aydan yıldızhan
takım üyesi
elif yıldız
takım üyesi