Photos : Cannibale Café (Paris), Avam Kahvesi (Istanbul), Mitte Kahvesi (Istanbul)

Barbara Coffy

halka sanat projesi 10-28 Temmuz tarihleri arasında Paris, Fransa’dan Barbara Coffy’i ağırlıyor. 
 
Sanatçı Paris’teki La Sorbonne’da Tarih ve Siyaset Bilimi üzerine çift anadal yaptıktan sonra, Science-Po Grenoble’da Kültürel Proje Yönetimi üzerine yüksek lisans yaparak sanat üretiminde uzmanlaştı. Daha sonra, Brüksel’de –Halles de Schaerbeek- , Montreal’de – Usine C, TEMPS D’IMAGES festivali ve şimdi de sanatsal araştırmalara adanmış bir yer olan Les Laboratoires d’Aubervilliers gibi farklı mekanlar ve festivallerde çalıştı ve çalışmaya devam etmektedir. 
 
 
Sanatçıya göre, üretim vasıtasıyla sanata yaklaşım onun için önemli bir bakış açısı, Sanatsal işi onun varlığına katkıda bulunan herhangi bir unsuru dışlamadan küresel, parçalanmamış ve işbirlikçi boyutta düşünmek, üretim vasıtasıyla sanata yaklaşım sanatçı için önemli bir bakış açısı. Ona sürekli bir yazma işi eşlik ediyor. Sanatçının, çeşitli sanat mekanlarındaki profesyonel deneyimleri düşüncelerinin sanat mekanına politik bir yer olarak odaklanılmasına, aynı zamanda düşünce ve örgütlenme sistemlerine bir alternatif sunan ve sınırı aşan bir gerçekliğin üreticisi olarak kurgunun sorusu üstüne odaklanmasına yol açtı. Bu meselelere yazarak ve yarı yönlendirici röportajlardan, kurgusal tartışmalara, felsefik okumalardan edebi yönelimlere kadar bazı teorik ve pratik araçlar aracılığıyla ulaşıldı. 
 
Sanatçı halka sanat/ rezidans’taki iki haftalık üretim sürecinde sanatsal mekanlarla meseleler, zaman pratikleri, söylem ve alan aracılığyla ilgilenen düşüncesi « First, the place » için bir gelişim süreci inşa edecek. Yerin bir gerçek, sanal ve kurgusal gerçekliğinin birarada varoluşu üstüne çalışarak, bu tasarı halka sanat projesi’nin yerini okumayı ve yazmayı amaçlamaktadır, uyumsuz söylemler ve kimliklerin birarada varoluşu ile meydana gelen arttırlımış bir kütlenin imgesine ulaşmaya çalışarak. Edebi ve felsefik bir yapıya ve halka sanat ekibi, rezidans sanatçıları, oraya gelen tüm insanlarla yöneteceğim röportajlara dayanarak, bir yere olan bu tür bir ilginin başka bir bakış açısını ve yerleri anlamanın kaynağı olabilir. İki haftalık bu çalışmanın final formatı yayın şeklinde olacaktır.