Mehwish Iqbal

halka sanat projesi 30 Ağustos-25 Eylül 2014 tarihleri arasında Sidney, Avustralya’dan Mehwish Iqbal’ı ağırlıyor.

Sanatçı projeleri hakkında şunları anlatıyor: “Pratiğim geçmişteki sosyal, kültürel ve politik durum kapsamındaki kişisel deneyimlerden doğan eklektik meselelerin bir sentezi. Güncel çalışmam “Kadının Çağdaş Toplumdaki Rolü, Küresel Göç Fenomeni ve İnsan Davranışının Kalıpları” üzerine.

 

İlgim bu tarihi ve sosyal açıdan meselelerin etrafında bir söylem yaratmakta yatıyor. Geçmiş ve onun çağdaş zamanlardaki durumunu etraflıca düşünen bir kıyaslamayı çizmek. Sosyal bağlamdaki değişim kavramını ve onun toplum üzerindeki etkisini bütünüyle anlamak istiyorum. 

www.mehwishiqbal.com