Clara Cortes Garcia

Clara Cortes Garcia, bu Ağustos ayında sınırlı bir süre için geri geliyor. Üç yıl önce rezidans programımıza katılmış olan sanatçı çalışması hakkında şunları söylüyor:
"Bir görüntüdeki figüratif veya temsilsel varlığın tanımlanmasını isteyerek bir izleyicinin soyutlama gözleminde ortaya çıkan güvensizlikleri araştırıyorum. Gözlemci, “niçin”i anlamadan önce, “ne"yi anlamayı, anlamı tanımak için formu tanımayı arar. Nesnel şekil arayışı metafizik güzelliğin önemini bozar.
 
Projelerim, Jean Baudrillard'ın Simülakrlar ve Simülasyon'da dile getirdiği fikirlere dayanır. Baudrillard sosyal sistemin bütününü simülasyon olarak ele alır ve deneyimlenen herhangi bir olaya karşı duyulan temel bir kuşkuyu ima eder.
Son yıllarda su fotoğrafları çekip içindeki soyut formları bulmaya çalışıyorum, Burada kalacağım süre boyunca İstanbul'u suyla bölünmüş bir şehir olarak fotoğraf ya da video ile yakalamayı düşünüyorum ve bu fikri biraz daha derinden araştırıp kendi yorumumu katacağım."