Richard Bartle

Richard Bartle 2019 sergi projeleri için çalışmak üzere bir kez daha halka sanat rezidans programına katılıyor.