Juan Duque

halka sanat projesi 1 Temmuz-12 Ağustos 2013 tarihleri arasında Gent, Belçika’dan Juan Duque’yi ağırlıyor.
 
Sanatçı, sanat pratiklerindeki çıkış noktasının kültürel ve coğrafik yer değiştirmeleri olduğunu bu sayede, ürettiği işler aracılığıyla daha önce yaşadığı ya da geçtiği yerlerdeki anılarıyla yüzleştiğini söylüyor. Sürekli yer değiştirme durumunuyla ilgili aynı zamanlı olarak farklı dünyalar ve yerlerde, birden fazla sınırda ve dünyevilikte yaşamanın nasıl olduğu sorusunu sormak istiyor. Dolayısıyla yeni bir yerde çalışmak onun sanat pratikleri açısından bir meydan okuma.
 
 
Sanatçı, işlerinde taşınırlık ve acillikte deneyimlerle yüzleşiyor ve yaratıcılığı sorguluyor ki bu iki anahtar kelime, süreci ve mekansal dinamikleri tetikleyen yer değiştirme ve yeniden yerleştirme şeklinde enstalasyon çalışmalarında uygulanıyor. Mekana özgü işler global göç ve değişen demografik alanların doğası bağlamında mekan ve sunum arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Sanatçı aynı zamanda süreci özümseme ve bu farklı mekansal gerçeklikleri tanımayı sanat projelerinde nasıl kapsayacağını bulmakla da ilgileniyor.
 
Farklı şehir ve lokasyonlardaki ( Madrid, Gent, Brussels, Berlin, Medellin) bir dizi mekana özgü enstalasyonlar kamusal alandaki ortak zemini ve yoğun gözlem sürecinin kesişme noktasıdır. Sanatçının halka sanat projesi için sunduğu; 2011’de başlayan bir atlama taşı olan projenin devamı ve mekana özgü gerçekleştireceği enstalasyonların temel dayanağı. Kamusal alandaki mekanın ele geçirildiği, işgal edildiği, etkinleştirildiği ve geride bırakıldığı günlük aktivitelerin akışının tetiklediği gözlemleme süreciyle ilgileniyor Duque. Enstalasyonlarına son olarak gayri resmi işçilerin, evsizlerin ve kamusal alandaki bazı yerleri bölgeleştirmek için kullandıkları kumaş ve mobilyayı da dahil etti.