Emma&Dan Hefty

halka sanat projesi 1-14 Ağustos 2013 tarihlerinde ABD’den Emma ve Dan Hefty’i ağırlıyor. Sanatçılar çalışmalarını şöyle anlatıyor: 
 
Kimin toprağı tenimin ilk değdiği… Bu kelimeler ‘Seyahatler Kitabı’nın kavramsal dayanağıdır. Fiziksel olarak var olmamasına rağmen birilerinin vatanıyla bir çeşit bağ hissi, 700 yıl önce yazılmış olsa bile Senegal diyasporasını kapsayan kelimeler.  
 
 
Seyahatler Kitabı, modern seyahatlerin gerekliliğini pek çok formda incelemeyi amaçlayan çok aşamalı bir proje. İlk aşama ya da bölüm Senegal'den Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına gerçekleşen ekonomik göçü inceliyor. Proje 2011/2012 yıllarında, biz İspanya'da yaşarken, sokaklarda ürün satan Afrikalı göçmenlere olan ilgimizden  ortaya çıktı. Araştırmalarımız sonucu bir başlangıç noktası olarak bu konuyu araştırmak üzere balıkçılık endüstrisini kullanmaya- Senegal için büyük bir gelir kaynağı ve çeşitli sebeplerden ötürü tehlike altında- karar verdik. Trol teknesi ehliyet ve ruhsatındaki değişikler umut ve bazı tutumlu göçmenlerin dönüşünü vadediyor gibi gözüktü.  Ama, bu alanda derinlemesine gittikçe, daha fazla gördüğümüz şey ilk önermemizin ne kadar basit olduğuydu. Senegal diyasporası herhangi bir faktörden öteye derinlemesine gidiyor ve muhtemelen sadece ekonomik sebeplerden ve ihtiyaçlardan değil daha içe yönelik bir şeyden güç sağlıyordu.
 
Paneller ortaçağ parşömen rulolarına, içerik ise yapıçözüme uğramış, fotoğraflar ve metin kullanan kitaplara dayanıyor.  Onlar Senegal'e özgü göçmenliğe dahil olan çeşitli it-çek faktörlerini inceleyerek bir anlatı formu oluşturuyorlar.