Valeria Vizioli

halka sanat projesi  1-14 Kasım 2013 tarihleri arasında Buenos Aires, Arjantin’den Valeria Vizioli'yi ağırlıyor. Vizioli heykel, enstalasyon ve mekana özgü işler üretiyor .

Rezidans sürecinde gerçekleştireceği proje hakkında şunları söylüyor: Tezini görsel sanatlar, heykel, soyut boş mekanlar ve canlı mekanlar üzerine yazmış birisi olarak son dört yıl boyunca üç boyutlu formların inşası hakkında Görsel Sanatlar diplomamı almak için çalışıyordum. Heykeller yaptığımda mekan kullanımını şöyle yaptım: Sınırlandıran, imleyen, işgal eden ve mekanı anlamla dolduran. Form, şimdi ve yokluk, hareket ve inşa arasındaki diyalogtan ortaya çıkar. 

 

Bu üçboyutlu sanat işinin algısında bir değişime işaret eder. Geleneksel olarak  heykel, kendi iç geriliminden doğan hacmin inşasına dayanır. Benim eklediğim şey ise boş mekanın formu sıkıştırması ve onu değiştirmesi fikridir. Boş mekanın,kütlenin ve herhangi bir estetik deneyime karışan hislerimizin kullanımını sağlayan bu ikisi arasındaki gerilimler ve etkileşimler... Bu üçboyutlu sanat işine kendi biricik bakış açımız ve iş arasındaki diyalektikten oluşan bir çokanlamlılık deneyimileme hissi  verir.                                                                                                                                                  

Mekansal algı vücudumuzun dış dünyayla kurduğu ilişkiyle, anlamlara ve sonraki yan anlamlara sahip olarak kurulur. Uzay farklı koşullarda gösterildiğinde, bu yaşanmış anlar, uzay ve formla olan doğrudan bağımızı ima edebilen iki boyutlu dillere dönüştürülür-filmler, kolajlar, fotoğraflar, tablolar gibi. Mekansal deneyim üç boyutu algılayabilmek için tek yoldur. Bu projeyi geliştirmek ve boş mekanlara anlam kazandırma araştırmama devam etmek için mekana özgü çokdisiplinli seriler fikrini geliştirmek istiyorum. Ana konsept “Nefes”, “Bu şehir nasıl nefes alır?”. Rezidansta olduğum süreçte seçeceğim ve bir araya getireceğim malzeme ve kaynaklar (şehrin sesleri, görselleri, videoları ve eskizleri)kumaşlardan dizayn edilmiş bir alana özgü mekan formuna yansıtılacak ve düzenlenecek. Bu girişim aynı şehirdeki kamusal br yerde de inşa edilebilir. Ayrıca diğer yerel ve yabancı sanatçılara da açık ve katılımcı bir girişim olabilir.

http://valevizioli.wix.com/escultora