Batı Sanat Tarihi Seminerleri

Yrd. Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu tarafından hazırlanan ve yürütülecek olan "Batı Sanat Tarihi" konulu seminerde katılımcılar, mağara sanatından başlayarak 19.yüzyıl sonuna kadar uzanan süreçte, modern öncesi batı sanatı konusunda bilgi sahibi olacaklar.

 

Program

1.Hafta:

Tanışma, ders programının ve zaman dizin cetvelinin dağıtılması ve ders içeriklerinin tartışılması. 

Sanat nedir, nasıl bir rol üstlenir? 
Sanatın tanımı kültürden kültüre değişir mi? Sanatçı ve zanaatçı terimleri ne ifade eder?
 
2. Hafta:
 
Büyü ve Ritüel: Prehistorik Dönemde Sanat
İnsanoğlu sanat yapıtı yaratmaya ne zaman başlamıştır?
İnsanoğlunun sanat yapıtı üretmesinin nedenleri nelerdir?
Prehistorik dönemde sanat yapıtı neye benzer?
Mağara Sanatı (Lascaux Mağarası, Altamira Mağarası, Chauvet Mağarası)
 
3. Hafta:
 
Sonsuzluğun Peşinde: Mısır Sanatı
 
4. Hafta:
 
Yunan Sanatı I: Mimari
Yunan Mimarisinin Ana Hatları
Eski Yunan’da Şehircilik
Yunan Dini Mimari
Düzenler/Dor, İyon, Korint
Yunan Sivil Mimari
 
5. Hafta:
 
Yunan Sanatı II: Resim ve Heykel
Arkaik Dönem Vazo Resmi
Arkaik Dönem Heykel
Mimarlık ve Heykel İlişkisi
Klasik Dönem Resim
Klasik Dönem Heykel
Helenistik Dönemde Heykel
 
6. Hafta:
 
Roma Sanatı I: Mimari
Roma Mimarisinin Ana Hatları
Roma Dönemi Dini Mimari
Roma Dönemi Sivil Mimari
 
7. Hafta:
 
Roma Sanatı II: Resim ve Heykel
Roma Dönemi Resim Sanatı/ Roma Resim Sanatında Yunan Etkisi ve Roma Dönemi Heykel Sanatı
 
8. Hafta:
 
Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatı
İtalya’da Bizans etkisi ve İstanbul…
 
9. Hafta:
 
Erken Hristiyan ve Bizans Sanatı
Bu ders çerçevesinde İstanbul anıtları semineri gerçekleştirilecektir.
 
10. Hafta:
 
Ortaçağ Sanatı ve Ortaçağ Estetiği
Erken Ortaçağ Sanatı/ Karolenj ve Otto Dönemi ve Sanatı
Romanesk Sanat / Mimari, Resim ve Heykel
Gotik Sanat / Mimari, Resim ve Heykel
 
11. Hafta:
 
“Quattrocento”: Rönesans Sanatı
Rönesans Sanatının Ana Hatları
İtalya’da Erken Rönesans (1400-1500)
Floransa/ Mimari, Resim ve Heykel (1400-1450)
Kuzey İtalya/ Mimari, Resim ve Heykel (1450-1500)
 
12. Hafta:
 
Mükemmele Ulaşan Uyum: Yüksek Rönesans
İtalya’da Yüksek Rönesans- Resim, Heykel, Mimarlık (1500-1600)
 
13. Hafta:
 
Bir Rönesans Sanatçısı: Michelangelo
Bu ders çerçevesinde Michelangelo’nun yaşamı ve yapıtlarını konu alan film gösterimi gerçekleştirilecektir.
 
14. Hafta: Uyumun Çözülüşü: Maniyerizm ve Diğer Yönelimler
Maniyerist Dönem Mimarlık, Resim ve Heykel
 
15. Hafta:
 
Avrupa’da Reform ve Sanat Tarihine Etkileri
 
16. Hafta:
 
Barok Dönem/Mimarlık
Barok Mimarlık/ Carlo Moderna, Vignola, Bernini, Francesco Borromini, Baldassare Longhena
 
17. Hafta:
 
Barok Dönem/Resim
Barok Resim/ Caravaggio, Guido Reni, Ribera, Rubens, Velazquez/ Las Meninas
Nicolas Poussin/ Et in Arcadia Ego
Rembrandt
 
18. Hafta:
 
Flaman Sanatı ve 17. Yüzyıl Hollanda İç Mekân Resmi
 
19. Hafta:
 
Barok Dönem/Heykel
Barok Heykel / Bernini, Maderno.
Barok Heykel / Giacomo della Porta, Puget, Girardon, Antonie Coysevox vs.
 
20. Hafta:
 
Rokoko
 
21. Hafta:
 
Neo-Klasik Dönem
18. yy sanatı/ Mimarlık
 
22. Hafta:
 
Neo-Klasik Dönem
18. yy sanatı / Resim, Heykel
 
23. Hafta:
 
19. Yüzyıl Akımlar
Romantizm, Realizm, Sembolizm, Empresyonizm, Post-Empresyonizm