Şehir Bahçeleri: Sivil İnisiyatifler, Örgütlenme Modelleri ve Montréal Sunumu

İstanbul Permakültür Kolektifi'nin düzenlediği "Şehir Bahçeleri: Sivil İnisiyatifler, Örgütlenme Modelleri ve Montréal Sunumu" Dilek Ayman eğitmenliğinde 16 Kasım 2014, Pazar 11:00 - 16:00 saatleri arasında halka sanat/ galeri'de!

Kentsel tarım şehrin kendisi kadar eski bir gerçeklik. İnsanlık tarihi boyunca, hızlı ve etkili ulaşım olmadığı zamanlarda, kent içinde ve çeperlerinde taze sebze, meyve ve şifalı ot üretimi yapılageldi. 
 
 
Doğanın bir parçası olan insan, yaşam alanlarını ve çevresindeki herşeyle ilişkisini yeniden gözden geçirerek, günümüzde içinde olduğu enerji kaybının yerine, iç istikrarı, topluluk oluşturma becerisini, gıda bağımsızlığını ve üretken yaşama bilincini koyarak yoluna devam edebilir.
 
Bu kapsamda şu konuların üzerinden geçeceğiz:
- Şehir tarımında tarihsel miras; dün ve bugün
- Endüstriyel gıda pazarı olarak günümüz kenti
- Kentli nüfus ve gıda üretimi
- Şehir tarımında gıda bağımsızlığının yeri
- Karar vericileri etkileme; okul, sivil, resmi, özel ve dini kurumlar, şehir parkları, kaldırımlar, çatı terasları ve balkonlarda şehir bahçeleri yaratmak
- Montréal’de şehir tarımı çalışma modelleri
- Şehir peyzajı içinde şehir tarımının yeri
 
Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz
 
DİLEK AYMAN
Küçük bir çocukken bulduğu her kağıt parçasına yazdı çizdi, sonra büyüyünce Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mimarlık, ardından Ecole National Superieure du Paysage du Versailles’da peyzaj mimarlığı okudu. Paris’te 3 yıl süren mimarlık ve peyzaj çalışmalarından sonra, YTÜ Mimarlık Fakültesi Çevre Düzenleme Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Araştırma Görevlisi olduğu yıllarda mimarlık ve peyzaj mimarlığı yarışma projelerine katıldı, Bilgi Üniversitesi’nde “Bahçenin Keşfi” başlıklı atölye çalışmasını yürüttü ve Buğday Dergisi’ne peyzaj ve çevre konulu yazılar yazdı. 90’lı yılların başında permakültür 101’le tanıştı. İzleyen yıllarda Montréal’de Ekolojik Semt Birimleri bünyesinde ve toplum bahçeleri projelerinde çalıştı. Kent bahçeleri ve kentsel peyzaj içindeki yeri üzerine araştırmalar yaptı ve kent tarımı, geri dönüşüm ve adil ticaret alanlarında çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarında yer aldı. Fener-Balat Semt Rehabilitasyon Ofisi’nde Geri Dönüşüm Yönetimi’ni koordine etti. Tema Vakfı’nda ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kentsel Uygulamalar’da proje yürütücüsü olarak çalıştı. GDOHP (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Hayır Platformu) aktivisti olarak, Canavar Domates Balon Turu ile imza kampanyasının ve etkinlik organizasyonlarının koordinasyonunda yer aldı. YTÜ’de ‘’Montréal’de Tarihsel Süreç İçinde Kent Peyzajının Gelişimi’’ başlıklı master tezini yaptı. Şimdilerde Montréal’de permakültür temelli bahçe, kent tarımı, gıda bağımsızlığı konularında çalışmalarının yanı sıra, tutkuyla bisiklet, peyzaj fotoğrafçılığı ve peyzaj gravürleri yapmakta.