Kendinden Aşikar

20 Ekim- 15 Aralık, 2014 tarihleri arasında ağırladığımız New York, A.B.D.’li sanatçı Julian Vadas'ın rezidans programı süresince ürettiği işleri 12 .12.2014 / 06.01.2015 tarihleri arasında halka sanat / galeri'de bizlerle paylaşıyor.
 
Açılış: 12.12. 2014 Cumartesi, 19:00
 
 
Sergi Hakkında
 
halka sanat/ rezidans’ta tamamlanmış deneysel bir eserler bütünü. "Kendinden Aşikar" terimi İslami geometri desenlerinin altında yatan prensiplerin doğasına işaret eder. Bu açıklama, bahsedilen prensiplerin tabiatı gereği açık olduğunu savunur. Onlar kendiliğinden oluşan ilişkiler ve olasılıklar gibi matematiğin soyut düzlemine gömülü halde varolurlar. Yaratılmaktan ziyade ortaya çıkarlar. Julian'ın tekniğinde tanım olarak kendinden aşikar, fazlaca yapısal, doğaçlama sürece atfedilebilir. Bununla birlikte, onun yaklaşımıyla formların açığa çıkmasından çok yaratılmış olarak düşünülebilir. Bu yaklaşım, eserin gelişim sürecinde yaratıcı imgelemin ve deneysel duyarlılığın rolünün altını çizer. Bu sefer, kendinden aşikar tutumu açıklar. Bunu da kompozisyonlarının gelişimi ile yapar, yaratıcı benliğin özündeki yanıt veren doğanın açısından açık seçiktir. Bu iki perspektifin kendinden aşikar olana dair uyumsuzluğu ve olası entegrasyonu, eserlerin kendi içlerindeki entergrasyona dair olan estetik odağa paraleldir ve bunun yanında, her şeyden önce benlik konseptine istenilen revizyonu sunar. Tabloların kendisi Julian’ın tarzını temsil eden karakteristik yapısal kompozisyonları İslami geometriyle bütünleşir. Geometrinin etkisi açık bir biçimde belirgin değildir. Tüm görünüme hakim olmaktan çok ritmi ve her bir parçanın birbiriyle kompozisyonel ilişkisini söyler. Bağırmaz, fısıldar. Kapsamı, eserin kompozisyonuna göre araçsaldır ama büyük bir incelikle, neredeyse bilinçaltıyla ilgili olarak belirgindir. Sonuç yapı ve çözünme, varlık ve enginlik, ilham ve yaratım arasındaki incelikli bir uzlaşmadır.