Yuvayı Tanımlamak

halka sanat projesi, 26 Haziran - 5 Temmuz 2015 tarihleri arasında Heidi Brandow küratörlüğündeki karma sergiye ev sahipliği yapıyor!
Yer alan sanatçılar : Heidi Brandow, Khalid Eid, Ümmühan Yörük, Gözde Kırksekiz.
 
Sanatçı, "ev" kavramını "kişinin ailevi duygularını barındırdığı yer" olarak tanımlıyor. "Tanımlama" eylemini ise "belirlemek, kurmak, düzeltmek, yorumlamak ve anlamak" olarak yorumluyor. 
Sanatçı bu tanımlar üzerinden Suriye halkının "ev" kavramına nasıl baktığını sorguluyor:
"Suriye halkına yapılan insani yardım ve hizmetler konusunda öncü ülke olan Türkiye, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere kapısını açarak sığınma hakkı vermiştir. Suriye'den gelen göçmenler, Türkiye nüfusunun ciddi şekilde artmasına sebep olmuş, günden güne artan bir sorun haline dönüşmüştür. Amacım, Türkiye'nin, geçici veya kalıcı olarak Suriyeli mültecilere "ev" kavramının ne anlam ifade ettiğini film ve fotoğraf yoluyla belgeleyerek sürecin bir parçası olmaktır."
Heidi Brandow, "ev" kavramının tanımlanması ve yaşanan göç sorunun çözümüne dair yaratıcı yaklaşımları Türk sanatçı ve akademisyenlerden de bekliyor. Kızılderili köklerden gelen ve Amerikalılara tanınan haklardan mahrum bırakılan Brandow, "ev" kavramını tanımlama sürecinde bireysel olarak projenin içerisinde bulunmak istiyor.
 
*Sanatçı 2015 Türk Kültür Vakfı Bursu Ödülü layık görüldü.
 
http://hkbstudio.com/2015-turkish-cultural-foundation-fellowship-award/#/-1/