Bilmeden Geri Dönmek

“Bilmeden Geri Dönmek”, halka sanat projesi rezidans sanatçısı Jenny Rafalson’un kimlik kavramı üzerine kurduğu bir sergi/araştırma projesidir. Rafalson dört yıldan bu yana sürdürmekte olduğu çalışmasında kendi öyküsünden yola çıkarak göç ve yer değiştirmenin kimlik üzerinde yarattığı etkilerin ve farklı kültürlerin ortak payda olarak aynı kişide buluştuğu zaman ortaya çıkan yansımanın görsel izlerini sürüyor. 
Sovyetler Birliği dağılmadan önce bu topraklarda doğan ve küçük bir çocukken ailesiyle İsrail’e göç eden sanatçı artık olmayan bir ülkenin, olmayan vatandaşı olmayı, Rusya’nın kendi belleğinde kalan izlerini, göçmen olarak Tel Aviv’de büyürken hissettiklerini, sanatsal bir süzgeçten geçirip ele alıyor.
 
İki ya da daha fazla kültür arasında gidip gelen ve yoğrulan kimliklerin yansımalarını İstanbul’da gerçekleştirdiği fotoğrafik çalışmalarla izleyiciye sunuyor.
Sergi, Rafalson’un Mart 2018’de halka sanat projesi rezidans programı katılımcısı olarak İstanbul’da çektiği fotoğraf ve video işlerinden oluşuyor. Rafalson, bu üç kültür arasında gördüğü ortak ögelerden hareketle bulduğu benzerlikleri ve onda bir çekim alanı yaratanları nesneler, mekanlar, insanlar ve atmosferle ilişkilendirerek sunuyor.
 
Sergi Açılış: 22 Mart 2018 Perşembe, 19:00
Sergi Kapanış: 28 Mart 2018 Çarşamba, 19:00
 
Sergi Ziyaret: Çarşamba- Pazar, 11:00 – 19:00, Diğer günler randevuyla
Mekan: halka sanat/galeri
Caferağa Mahallesi, Bademaltı Sokak No:24 Moda Kadıköy İstanbul
 
www.halkaartproject.net
directors@halkaartproject.net
0216 550 29 90