Görsel Deneyim Atölyesi: Bakmak Bilmektir

 
Kayıt ve bilgi için: https://goo.gl/forms/4EeX96lAMv5wLWq62
*Kontenjan sınırlı olduğundan kayıt yaptırmak gerekmektedir.
 
Bu atölye çizim yapma egzersizlerini kullanarak, gözlem yapmayı öğrenmenin en az nasıl çizim yapılacağını öğrenmek kadar zihin açıcı bir deneyim kazandıracağını düşünen kişiler içindir. 
“Harita bir arazi değildir; her birimiz aynı araziyi farklı tasarlarız. Insanlık tarihi boyunca haritalar insanların dikkati, ihtiyaçları ve motivasyonları ölçeğinde ortaya çıkan, zaman içinde bir andır.”
Her düşünme biçimine karşılık gelen bir görme biçimi vardır.
Atölye, çevremizdeki dünyayı algıladığımız gözlerimizi kullanışımızda bir canlanmayı kışkırtmaya yönelik hazırlanmıştır. Çizim yapmak bunun için bir araç olarak kullanılacaktır. Yapılacak olan egzersizler, çizim yeteneklerimiz hakkında herhangi bir yargıya varmak için değil, kendi algımızın ve ifademizin farkına varmak için kullanılacaktır.
 
ATÖLYE İÇERIĞİ VE AKIŞ:
2 günlük bu atölye çizim yoluyla, çevremizdeki dünyanın normal kabul edilen genel algısının ötesinde, daha derin ve duyarlı bir kavrayış yakalamak ve dış dünyayı gözlemleme yeteneğimizi geliştirmek için tasarlanmıştır.
1. GÜN: Dış mekanda defter ve kalemlerle uzaktan görülen bir manzara çizilecektir. Bu egzersiz her katılımcının imgelerle nasıl ilişki kurduğunu ve kendi “dünyayı algılama biçimi doğrultusunda” görsel bir bilgiyi nasıl edindiğini anlamasını sağlayacaktır. Bu egzersizin ardından hep birlikte bir tartışma yürütülecek ve bu “serbest” çizimin derin önemi hakkında bir değerlendirme yapılacaktır.
2. GÜN: İç mekanda yapılacak çizimlere odaklanılacaktır. 50x70cm kağıtlara karakalem egzersizleri yapılacaktır. Burada amaç her katılımcının mekan ve boyut algısını fark etmesini sağlamaktır. Sonrasında “gözlemlediğimizi düşündüğümüz şey ile bunun teknik terimlerle gerçek biçimi” arasında bir karşılaştırma egzersizi yapılacaktır. Atölye yapıcı fikir alışverişleri ve eleştirilerle sona erecektir.
 
* Atölye için az derecede İngilizce bilmek yeterlidir.
Tarih: 14 - 15 Nisan 2018
Saat: 11.00-17.00 
Eğitmen: Patricia Cordoba
Katılımcı sayısı: 10
Katılım ücreti: 200 TL / Öğrenci: 150 TL
Kayıt ve bilgi için: atolyehalka@gmail.com / 0541 733 4283
*Kontenjan sınırlı olduğundan kayıt yaptırmak gerekmektedir.