Zanaat ve Sanat: Bölünmeye Karşı Köprüler

Konuşma, tekstile ait malzeme ve tekniklerin günümüzde görsel sanatlarda, tiyatroda ve el işinde kullanılmasına yönelik deneyimlerin ve düşünce süreçlerinin paylaşılması üzerinedir. Tarihsel süreçten bakıldığında sanat ve zanaat, farklı niyet ve odak noktaları taşıdıkları anlarda bile birbirlerini etkileyen ve geliştiren iki alandır.
 
Konuşmanın amacı, bu iki disiplin arasındaki ilişkinin boyutlarını farklı deneyimler etrafında tartışmak, aralarında bir bölünme ya da hiyerarşi oluşturmadan köprü kurmaktır. Her biri, hem kendi içinde kuşaklar arası bir aktarım nesnesi görevi görmekte, hem de ortak bir paydadan beslenmektedir. Bu yönleriyle de sınırsız bir yenilenme önerirler.
 
Konuşmanın odağını dikiş, dokuma, nakış gibi tekstil temelli malzeme ve teknikler oluşturmaktadır. Davetli konuşmacıların her biri, çalışma alanı kapsamında, çağdaş sanatta, tekstil sanatında, tiyatroda ve tekstil temelli zanaatlarda edindikleri bilgi ve deneyim süreçleriyle bakış açılarını paylaşacaklardır.
 
Davetli Konuşmacılar: Semra Gür Üstüner, Dilek Yalçın Demiralp, Slobodan Dan Paich, Moderatör: Dr. İpek Çankaya
 
Etkinlik dili Türkçe’dir. Sn. Paich çeviri: Öykü Demirci
*Etkinlik ücretsizdir, yer kapasitesi nedeniyle kayıt olmak gerekmektedir: atolyehalka@gmail.com // 0541 733 42 83
Etkinlik Halka Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşmektedir.
 
19 Mayıs 2018 Cumartesi, 16:00 – 18:00, halka sanat/ galeri
Caferağa Mh. Bademaltı Sk. No:24 Moda, Kadıköy