Yurtdışı Sergisi: Bu Benim Fotoğrafım

2018’de İstanbul’da Arts Assembly’nin küratörlüğünü yaptığı Tutma | Hold adlı sergiye bir yanıt niteliği taşıyan Bu Benim Fotoğrafım | This is a Photograph of Me, halka sanat projesi ile Kanadalı sanat inisiyatifi Arts Assembly’nin iki yıllık küratöyal değişim projesi olan COMMON GROUND | UYUŞMA TEMELİ'nin ikinci yıl sergisidir. Sergi ve bağlantılı konuşmalar 13 - 30 Haziran 2019’da Vancouver’da, halka sanat projesi küratörlüğünde gerçekleşecek ve Kanada merkezli sanatçılar Tanya P. Johnson ve Terriann Walling’in işlerini gösterecektir. Serginin başlığı Margaret Atwood’un "This Is a Photograph of Me" adlı şiirinden esinlenmektedir:  https://www.poets.org/poetsorg/poem/photograph-me

Vancouver sergisine paralel olarak İstanbul'da, halka sanat projesi'nde, COMMON GROUND | UYUŞMA TEMELİ projesinin hem ilk yılına, hem de bu yılki sergisi Bu Benim Fotoğrafım | This is a Photograph of Me'ye ait bir dokümantasyon sergisi gerçekleşmektedir.

Kavramsal Çerçeve:
Bu Benim Fotoğrafım | This is a Photograph of Me kişinin yaşam, ölüm, yoksunluk, savunmasızlık, direnç ve dönüşüm gibi bireysel deneyimleri nasıl karşıladığını ve bu durumlar kısıtlayıcı engeller haline geldiğinde onlarla mücadele ya da barışma yollarını sorgular. Diğer bir deyişle, sergi insanlık durumu olarak kabul edilen ve kişinin kimliğinin oluşmasına etki eden, ya da kendini tam olarak gerçekleştirmesinin önünde beliren engelleri, bunlara verdiği tepkileri ve her türlü kısıtlı erişimin ne anlama geldiğini araştırır. 
 
Kısıtlı erişim birbiriyle ilişkili durum, mekan ve ilişkilerde deneyimlenir. Serginin iki sanatçısı Tanya P. Johnson ve Terriann Walling’in görsel ve metinsel işleri, duyulmamış ya da yanlış anlaşılmış bireysel sesleri ve kişinin kendisi ve kökleriyle yeniden bağ kurma arayışını tartışmaya açar. Serginin sorduğu sorulardan bazıları şöyledir: Kendimizi nasıl gerçekleştiririz; kendini gerçekleştirmek sadece kişinin kendisi ile mi ilgilidir; bizi bütünlük duygusuna götüren yol ne olabilir; birey olarak görünür olmak nedir, varlığımızı kısıtlayan durumlara başkaldırmak, onlarla mücadele etmek ya da uzlaşmak nasıl olabilir?
 
Serginin kavramsal çerçevesi iki eksen üzerine oturmaktadır. Bu eksenlerden ilki 2018'de COMMON GROUND | UYUŞMA TEMELİ projesi ilk ortaya çıktığında araştırma zemini olarak belirlenen üç kavramdır. Bu kavramlar insanlık durumu, kıstlı erişim ve denge, ya da denge yitimidir. Projenin birinci yılında gerçekleşen Tutma | Hold adlı sergi bu kavramları fiziksel (meskun) mekanda varoluş ve prekarite anlamında incelerken, ikinci yıl sergisi ilk yıla cevap olarak onları farklı bir bağlama oturtur. Bu bağlam, kendini ifade etmenin sınırlanışı ve bireysel kimliktir. Böylece ortak kavramlardan yola çıkan ama kendi özgün yollarını oluşturan iki sergi, iki odak noktası ve bir alışveriş belirmiş olur. 
 
Kavramsal çerçevenin ikinci kurucu ekseni ise Margaret Atwood'un sergiye adını veren şiiridir. Güçlü bir kadın sesi tarafından kaleme alınan, derin bir kırılma, görünmezlik ve ölümle yüzleşme anlatısı kadar, şiirin ifade dili ve tonu da serginin rengini belirlemeye öncülük eder. Johnson ve Walling'in işleri derin ve duyarlı düşünceyle yaratıcılığın özgün ve incelikli ifadeleri olarak Atwood'un yüksek sesle bağırmayan ancak büyük bir ustalıkla okuru derinden etkileyerek avucunun içine alan, özü dolu tonuna yanıt niteliği taşır.