Film Atölyesi: Film Estetiği, Felsefesi ve Film Eleştirisi

halka sanat projesi, sinema akademisyeni Prof. Dr. Defne Özonur'la 3 haftalık bir film atölyesine ev sahipliği yapıyor. Atölyenin ilk 2 haftasında film teorisi, 3.haftasında ise; film analizi çalışılacaktır.
 
Atölyenin amacı:
Bir sanat eserini eleştirmek, eserin temel eğilimini ortaya çıkarmak demektir. Yani eser, bilerek ya da bilmeyerek neyi hedeflemekte, nereye yönelmektedir? Dolayısıyla film eleştirisinin de temel amacı; bir filmin gizli veya açık, bilinçli veya bilinçsiz nasıl bir dünya görüşünün taşıyıcısı olduğunu ortaya çıkarmak ve seyircinin filmi nasıl anlamlandırabileceğini göstermektir. Bu ise, filmin derin anlamındaki felsefi düşünceyi (dünya görüşü olarak okuyun) ortaya çıkararak mümkün olacaktır. 
 
Bu amaçla atölye; 
*egemen/ana akım sinema (“gişe filmleri”), 
*sanat/yönetmen sineması (“bağımsız filmler” ya da “festival filmleri”) ve üçüncü sinema’dan (“politik filmler”) çeşitli film örnekleri ile, 
bir filmin estetik ve felsefi okumasının nasıl yapılacağı üzerine olacaktır.
 
Seçilen filmler atölye boyunca bu bağlamda incelenecek ve katılımcıların filmleri çok boyutlu analiz edebilmelerini sağlayacak teorik ve pratik çerçeve sunulacaktır.
 
Atölye boyunca cevaplanması planlanan sorular şöyledir:
- Egemen ya da ana akım sinema, sanat ya da yönetmen sineması, üçüncü sinema nedir? 
- Film felsefesi nedir? 
- Felsefi eleştiri nasıl yapılır?
- Film estetiği nedir?
- Gerçekçilik estetiği nedir?
- Film estetiğinin felsefi boyutları var mıdır?
- Filmin derin anlamı; estetik ve felsefi boyutları ile nasıl okunur?
- Yönetmen filmini çekerken, estetik, felsefe ve gerçeklik ilişkisinin neresinde durmaktadır?
- Film gerçeği yansıtır mı? Sinema ve gerçeklik ilişkisi nedir?
- Bir sinema filminin maddeci eleştirisi ve idealist eleştirisi nedir? Arasındaki farklar nelerdir?
- Eleştirel gerçeklik ve toplumcu gerçeklik ne anlama gelmektedir?
- Her film politik midir?
 
Atölye Tarihleri:
7 Nisan 2019 Pazar, 15:00 -18:00
14 Nisan 2019 Pazar, 15:00 -18:00
21 Nisan 2019 Pazar, 15:00 -18:00
 
Kontenjan : 10 kişi
Atölye ücreti: 300 TL / 200 TL (öğrenci)
 
Atölye katılımcıları 3 haftanın sonunda atölye katılım belgesi alacaklardır. 
 
Detaylı bilgi ve kayıt için: atolyehalka@gmail.com / 0541 733 42 83