Yolculuğa Hazırlık: Gelişmekte olan performansın İstanbul ön gösterimi

İşbirliklerinin sekizinci yılında halka sanat projesi ve Artship Initiatives San Francisco Istanbul'dan dört sanatçıyı gerçekleştirecekleri performansı birlikte yaratmak ve içinde yer almak için San Francisco'ya davet ediyor.  Temmuz 2019'da San Francisco'da gerçekleşecek bu çalışma şu adı taşıyor:
Güz Yaprakları - Yere tutunduklarında beslerler geleceği
25 Mayıs saat 20.00'de halka sanat projesi'nde gerçekleşecek olan etkinliğin dili San Francisco'ya hazırlık olarak İngilizce olacaktır. 
Aynı çalışma Aralık 2019'da İstanbul'da Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.
Performansçılar: Tolga Ayıklar, Bora Eke, Ekin Can Göksoy, Olcay Karahan, Mete Özel, Eda Yapanar
Performansı büyüten dedesi Slobodan Dan Paich