Küresel İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Ormanlar: Necmi Aksoy

30 Kasım 2013 Cumartesi, 10:00-17:00, halka sanat projesi'nde!

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Necmi Aksoy'un vereceği seminer konu başlıklarına göre, 3 ayrı oturum şeklinde düzenlenecektir. Bu başlıklar:

 

1. Büyük Kitlesel Yok Oluşlar ve Küresel İklim Değişikliği 
2. Biyolojik Çeşitlilik ve Yok Olan Gen Kaynaklarımız 
3. Türkiye'nin gizli hazinesi, Ormanlar

Düzenleyen: İstanbul Permakültür Kolektifi