İçindekiler

halka sanat projesi ve Artship Crossroads İnisifiyatifleri'nden 'İçindekiler' adlı sergi 21 Ocak 2014, 19:00, halka sanat/ galeri'de açılıyor.
Sergi ve Bağlantılı Etkinlikler:
Musa Dağdeviren- Sanat olarak yemek tarifleri ve yapımı
Slobodan Dan Paich- Kumaş üzerine çay ve mürekkeple çizimler
Sergi ziyaret günleri ve saatleri: 21-29 Ocak 2014, 11:00- 19:00
Musa Dağdeviren, ve onun elden ele, damaktan damağa taşınan "unutulmuş yemekler ve yok olan lezzetlerin süren geleneklerle ilişkisi" hakkındaki derin düşüncesi, yayınlamakta olduğu Yemek ve Kültür dergisinde ve Kadiköy İstanbul'daki lokantası Çiya'nın günlük ikramlarında, ifadesini bulmaktadır. Neyin sanat olduğuna ilişkin anlayışını genişletmek ve güzel sanatlar, uygulamalı sanatlar ve zanaat arasındaki ayrımların eritilmesine katkıda bulunmak için usta şef Musa Dağdeviren bu projeye katılmaya davet edilmiştir.
Slobodan Dan Paich'in kumaş üzerine gerçekleştirdiği çay ve mürekkep çizimleri tekstil üreticileri, dokumacılar, boyamacılar, ve nakkaşlara bir saygı niteliği taşımakta olup; aynı zamanda bitkiler, bulutlar, binalar ve insanlar gibi içsel ve dışsal dünyaya ait imgelerin simgesel görsel dilini bir keşiftir.Çalışma sanatçının geçen yıl halka sanat projesi'nde başladığı denemelerin devamı niteliğini taşımaktadır. 

http://www.artship.org/ensemble_2014_ingredients-exhibition.html