Forum / Sanatçı İnisiyatiflerinin Doğası ve Dinamikleri

23 Ocak 2014 Perşembe, 20:00, halka sanat/ galeri'de!

Forum

halka sanat projesi ve Artship - Crossroads İnisiyatifleri Sunar:

Eski zamanlardan beri sanatçılar resmi ve gayri resmi biçimlerde loncalarda, okullarda, stdüyolarda ve daha yakın zamanlarda, Sürrealistler, Fütüristler, Dışavurumcular ve İngiliz Bloomsbury Grubu örneklerinde olduğu gibi, kaynaşmış gruplarda bir araya gelmişlerdir.

 

Forum, bu fenomenin anlam, ihtiyaç ve toplumsal işlevlerini daha yakın dönemden üç farklı örenekle ele alıyor.

Davetli yorumcularla izleyicilerin görüşlerini paylaşmaları beklenmektedir.

 

Burcu Kütükçüoğlu- Mavi Anadolu Grubu, Bodrum 1930

Slobodan Dan Paich- Mediala, Belgrad 1960

İpek Çankaya- halka sanat projesi, İstanbul 2014