Heidi K. Brandow

halka sanat projesi 10 Haziran - 8 Temmuz 2014 tarihleri arasında Santa Fe, ABD’den Heidi K. Brandow’u ağırlıyor. 
 
Sanatçı sanatsal ilgi alanlarını ve projelerini şöyle anlatmakta:
“Post-koloniyel teori “sınıflandırma” sürecini baskı ve kontrolle toplumsal açıdan inşa edilmiş, Batı hegemonyası tarafından dayatılan bir kavram olarak öne sürer.
 
Bu süreç toprak, insanlar ve hayvanlar üzerindeki otoritenin varsayımı içinde yansıtılır. Bu varsayımın kalıntıları devam eden örneklerdeki gibi barizdir: insan tarafından başlatılan arazi değişiklikleri, hayvanlar üzerindeki hakimiyet ve insanlık için büyüyen bir saygısızlık. Geliştirmeye devam etmekte olduğum şu anki işerlim bu teoriyi insanların nesnelerle ilişkisinde oluyormuş gibi, aynı zamanda nesnelleştirme sürecine olası dönüşümü de not ederek inceliyorum.”
 
Sanatçı, halka sanat projesi’nde bir rezidans sanatçısı olarak, bu temanın keşfine katılanların da yaratıcı yol vasıtasıyla deneyimlerini paylaşıp gösterebilecekleri bir fırsat olan sanat yapma atölyeleri ve röportajlar aracılığıyla toplulukla iletişime geçerek devam etmek istiyor. Sanatçının kişisel deneyimlerinin yalnızca bir yansıması olarak sanat yapıtı geliştirmekten azıcık feragat ederek, yaratıcı sürecim çoğunlukla, her yaştan ve arka plandan gelen insanlarla oluşturduğum ilişkiler ve topladığım bilgilerden besleniyor. Bu süreci belgelemek için ses, fotoğraf ve video kayıtları kullanılıyor.