Clara Cortes Garcia

halka sanat projesi 1-12 Aralık 2014 tarihleri arasında Berlin’den İspanyol sanatçı Clara Cortes Garcia’yı ağırlıyor.

Sanatçı, sanatı ve projeleri hakkında şunları söylüyor: “Sanat kompleks bir şey ve sınırları yok. Ama benim asıl ilgimi çeken sanatın bir şekilde, şeyleri nasıl algıladığımızın bir yansıması olduğu fikri. Hisler hakkında konuşabiliriz ama sonunda hislere zaten varolan materyal bir form veriyoruz.

 

Geçmiş senelerde, kendi gerçekliğim  (yerler, insanlar) hakkında bilgi toplama ve onları yorumlama fikri üstüne çalışmaya başladım. Etrafımızda olan hikayeler öznel bir yorumlamaya gelen, daha önceki bilgimizden oldukça etkilenmiş olabilecek fiziksel ve metafiziksel yaratımlar.  Her seferinde fiziksel mekanda bir değişiklik yapıyorum. Sadece beni çevreleyen şeyler değişmiyor, aynı zamanda geçmiş olayları, insanları ve olayların kendi içlerindeki önemlerini nasıl algıladığımı ve hatta hatırladığımı da değiştiriyor.

Rezidans programı süresince İstanbul’da bir çevre araştırması yapacağım. Algılar ve gerçeklikler hakkındaki “bilişsel bozukluk” projeme devam etmeyi düşünüyorum. Sesler kaydedeceğim, yerleri fotoğraflayacağım ve bu görselleri ve sesleri farklı bir şeye dönüştürme fikriyle film haline getireceğim. Böylece görseller ve sesler takıntılı sınıflandırma ihtiyacımız üzerinde düşünmek için fiziksel gerçekliğimizde tanımaya çalışacağımız şekilde görülecek/duyulacak. Projenin karakteristiği, görülen gerçekliğin resimlere biçimsel dönüşümünü, görsel algının yeni katmanlarını yaratmayı içeriyor. Beş günlük araştırmam,  video ve fotoğrafların yanında bir ses performansını da içeren bir sergiyle son bulacak."

www.claracortes.com