Banana Split, 2010, Video, 08:30 min.

Vera Korman

halka sanat projesi Rezidans Programı'nın ilk sanatçı konuğu Vera KORMAN oldu. Korman,  20 Ağustos- 30 Eylül 2011 tarihleri arasında halka sanat projesi’nin Kadıköy'de ki merkezinde yaşayıp üretirken, bir dizi workshop ve sanatçı konuşması gerçekleştirdi. 

 

Vera Korman tarafından yürütülen  "Sanatın Bedeninde Yabancılar" başlıklı workshop boyunca, çağdaş sanatta beden ile temsil edilen benlik ve yabancı olma soruları arasındaki bağlantıya odaklanıldı. Yapıtlarını izleyiciyle paylaştığı sanatçı konuşmalarının odağını ise bedenin yaşadığı deneyimler ile benlik ilişkisi ve süre giden dönüşüm süreçleri oluşturdu.